балансирана-градска-среда

Градска среда

За да покажа по-спокойни и по-добри практики в оформене на градска среда и за да не бъда обвивена в лобиране за нечии конкретни интереси предлагам да разгледаме ландшафтна архитектура на Воронеж – град в който съм израснала, типичен провинцеален град в Росия. Воронеж е създаден по време на Петър 1 – това е една от основни исторически забележителности:

 

Междувременно градската управа се грижи старото застрояване да се запази в автентичния си вид, без да създава конфликти с новата архитектура.

В централна градска част доминира застрояване от 19 век заедно със сгради от време на социалезма. Една от сградите – добър пример от 80 – ти години – Куклен театър, заедно с площадче пред него усеяно с метални фигури от приказки и други литературни произведения.

Така има скулптура посветена на разказ за бялото куче бим с черно ухо, написан от местен автор. Или композиция посветена на литературни произведения на писател Шолохов

В паркове повсеместно детските кътове, мостчета и беседки се правят от местни материали в подходяща цветова гама, недопускаща конкуренция с околната среда.

Някои детски кътове се повтаря темата от ковано желязо, като се използват персонажи от известни анимационни филмчета или литературни произведения.

Иначе като всички градове съвременните тенценции в строителство са наложили своя отпечатък в новите части на града.

 

 

Памятник на Владимир Въсоцкий
Паметник на Владимир Въсоцкий