Метална сглобяема конструкция

Метална сглобяема конструкция предимства:

  • Бърз и лесен монтаж
  • Намалени мокри строителни процеси
  • Енергийна ефективност
  • Голяма трайност на довършителни материали.
  • Максимални площи между конструктивни елементи

Недостатъци:

  • Високо специализирани и прецизни строителни работи
  • Относително висока цена
  • Необходимост от Ел захранване и строителна механизация по време на строителство.

 

МЕТАЛНА СГЛОБЯЕМА КЪЩА ОБЩИНА КАЛОЯНОВА- НОСЕЩА КОНСТРУКЦИЯ