Метални покриви. Предимства

Метални покривни покрития се произвеждат от:
1. Профилирани метални листи имитираща керамични керемиди.
2. От форамтирани гладки листи в форма на метални самостоятелни шиндли.
3. Профилирани листи използвани самостоятелно или заводско оформени в сандвич панели
Основата на всички горепосочени материали се явява горещо поцинкована ламарина с дебилина 0,5мм защитена с въс следните видове външно покритие:
1. Полиестер (PE) или матиран полиестер (REMA)
2. Пуралон
3. Прелагон
4. Пластизол (PVC)
Както и други полимери

Полиестер (PE) относително ефтено полимерно покритие с добра устойчивост на цветовете, устойчивост към корозия и УВ, издържи на температура от -60 до +120 гр. Недостатък е малка механична издържливост – изисква специални мерки при доставка и монтаж срещу надраскванияп и други механични наранявания.
Дебелина на покритие 25мкм от които 5мкм са грунд за основа.
Цената е относителна ниска
Матиран полиестер (REMA) се различава с по добър външен вид и атрактивен дизайн, всички останали параметри са същите.
Пластизол ПВС – Поливинилхлорид – дебело и устойчиво на механични въздействие покритие с дебелина 200мкм – забележително че покритието е с разнообразни текстури. Устойчив на агресивна среда и карозия.
Недостатък е неустойчивост на цветове към УВ излъчване.
Температурата на експлуатация също е ограничена до +60 гр.
Пурал – и изработен на основе полиуретана и полиамида
По устойчив на УВ и на механични повреди.
Температура на използване до +120 градуса целзий
Цветовете са устойчиви.
Този материал е най – подходящ в съвременното строителсво
Особенно внимание при метални покриви се обръща на:
– Правелен монтаж и окомплектовка на линейни елементи
– Вентилация на дървена покривна конструкция
– Отвеждане на конденз и пароизолация
– Отводнителна система на дъждовни води и Снегозащита

Много е важна вентилация на дървена покривна конструкция и отвеждане на кондензират към олуците. Затва контър летвите върху пароизолационно платно са задължителни. При монтаж на пароизалацията необходима са има провисване от 1 или 2см. Водите събрани от пароизолация необходимо да се насочат към олуците.

1 Дървено ребро
2 Обрешетка – летва
3 Пароизолационна мембрана
4 контърлетва
5 Прекъсваема или непрекъсната дъсчена обшивка
6 Задължителна вентилация
7 Укрепена дъсчена обшивка при било
8 Челна дъска
9 Олук
10 Надолучна дъска
11 Метални керемиди или метални шиндли или метално листово покритие
12 Билен капак
13 Вентилационна решетка с защита срещу птици и насекоме
14 Отдушник на франтона
15 Топлоизолация
16 Вътрешна пароизолационна мембрана
17 Вътрешна обшивка стени

Детайл на уплътнение и метална пола покрай коминно тяло

Детайл отвеждане на кондензаторни води към олука

Изисквания към височина на коминните тела.

iziskvaniya-kam-visochina-na-kominnite-tela

Коминните тела са обект на внимателно проектиране от най – ранните му фази. Не се допуска коминнот тяло да пресича покрива в места до улама. Сполучливо местоположение на комина близо до билото на сграда.
Коминните тела необходимо да са негорими и да отстоят от дървена покривна конструкция на минимум 10см уплътнени с негорими материали. За да има добра тяга и да няма конденз необходимо комините да се топлоизолират .
Не се допуска коминното тяло да е с височина на повече от един етаж без прекъсване с междуетажни конструкции или предписано от конструктора укрепване.
Всички материали за коминни тела необходимо да имат сертификат за съотвествие .

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:
Материали за дървени покривни конструкции.
За изработката на дървени покривни конструкции в строителството се използва главно иглолистен материал – чам и бор. За нуждите на строителството дървените трупи се преработват в следните форми: греди, дъски, талпи, бичмета, летви и шперплат.
Греди. Произвеждат се с правоъгълно или квадратно напречно сечение с различни дължини. Дяланите греди се оформят от едно дърво с брадва от четирите страни. Тези греди се правят с дължини от 2 до 12 м. и дебелина по- голяма от 18 см. Те имат недостатъка, че не са с еднакво сечение по цялата дължина. Бичените греди се правят от трупи които се разбичват на гатери на които трионите се настройват така, че от средната част се получават греди или дебели дъски (талпи), а от повърхността тънки дъски. Бичените греди от І и ІІ качество са с размери 8/10, 8/12, 8/14, 10/10, 10/12, 10/14 , 12/12, 12/14, 12/16, 12/18, 12/20 и т.н. също до 28/30 с дължини от 2 до 5 м.
Бичмета: І и ІІ качество с дължина от 2 до 6 м. и размери 4/5, 4/6, 5/7, 6/8, 8/8 см.
Летви: І и ІІ качество с дължина от 2 до 6 м. Размери 2/3, 2/4, 2.5/4, 3/4 см.
Дъски. Добиват се от разбичване на дървени трупи. Имат правоъгълно напречно сечение. Произвеждат се в дължини най- често 3 и 4 м., а максималната 5 м. Дъска по дебела от 3 см. се нарича талпа.
Приемане и измерване на покривни работи. Актове и протоколи за започване и завършване на покривните работи
Приемане. Скритите работи подлежат на междинно приемане, за което се съставя Акт . Такива са:
 работите по изготвянето на дървените носещи конструкции или на техните елементи, които в процеса на работата се закриват от други работи по конструкцията.
 работите по предпазването на дървените носещи конструкции срещу загниване и дървояди.
 работи по предпазване на конструкциите от горене.
След огледа готовите дървени конструкции се приемат с двустранни актове, в които се отбелязват всички констатирани отклонения от работните чертежи, описват се и се дават указания за отстраняване на констатираните дефекти или ако последните са от непоправим характер, конструкцията се бракува.
Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при изпълнение на покривни работи
Допускането на работници за изпълнение на покривни работи се разрешава от техническия ръководител на обекта след:
– извършване на проверка съвместно с бригадира за здравината на носещите елементи (ферми, ребра, обшивки), както и определяне на местата за закачване на предпазните колани на работниците.
– ограждане на опосната зона около сградата и обезопасяване отворите на покрива.
– поставяне на предпазни козерки над всички входове и проходи в опасната зона.
– поставяне пред всички входове и проходи знаци или табелки със съответните надписи.
– инструктиране на работниците със специално обръщане на внимание за местата, определени за окачване на предпазните колани.
Складираните на площадката материали и инструменти и др. да се подреждат и осигуряват против подхлъзване, търкаляне, падане или преобръщане от вятър.
След свършване на работната смяна или при прекъсване на работата, останалите материали, амбалаж, отпадъците и инструментите да се свалят от покрива. Забранява се заготвянето върху покрива на подлежащи за монтиране елементи. Във вертикалният обсег на извършвоните покривни работи се забранява изпълнението на други видове външни работи на по нисък хоризонт от сградата. При изпълнение на покриви с наклон по- голям от 300, да се предвидят допълнителни мероприятия по обозопасяването.
Забранява се извършването на покривни работи по наклонени покриви, които са овлажнени, както и при дъжд, снеговалеж, поледица, гръмотевична дейност, вятър със скорост над 10 м/с, намалена видимост, както и на изкуствено осветление.