Проект

Надстрояване на двуетажна жилищна сграда

Снимки по време на строежа.