Дървена конструкция

Проектиране и изграждане на дървена конструкция към съществуваща жилищна сграда