ceni-ingenering

Цените в проектиране се определят от Наредба №1 за ценообразуване в проектиране, утвърдени решения от браншевите структури за минимални хонорари в проектиране, закон за професионални застраховки, закон за камерите.

Геодезическо заснемане: от 250 до 400лв на парцел
Геоложки доклад: от 250 до 500лв
Проект по част озеленяване и благоустройство: от 250 до 500лв
Проект по част архитектура: от 2 до 8лв/м2
Архитектурно заснемане на съществуващи сгради и постройки: от 200лв до 1лв на м2
Проект по част конструктивна: от 2 до 5лв/м2
Проект по част Организация и безопасност на строителрство: от 150 до 300лв
Проекти по част Ел от 1 до 2лв/м2
Проекти по част ВиК от 1 до 2лв/м2
Проект по част Енергийна ефективност от 150 до 700лв в цената влиза и доклад за съответствие
Проект по част ОиВ от 150лв минимум до 1,5лв/м2
Проект по част технологична: от 150лв до 1,5лв/м2
Проект по част Пожарна безопасност : от 200лв до 0,5лв/м2
Проект по вертикална планировка и трасировъчен план от 250 до 400лв
План – прогноза за рециклиране на строителни отпадъци – от 150 до 400лв
Конструктивно обследване на съществуващи сгради и постройки – по договаряне
Проект по част пътна : схема за паркиране – от 150, пътна схема към ПУП фаза ИП – от 300лв до 600лв,
Организация на движение към план за безопасност и здраве при прокопаване на улици от 200 до 400лв
Технически проект за организация на движение 1лв/м2
Градоустройствени проекти – цена според обема на проектирането.
Авторски надзор и консултации – 30лв/час, транспорт за сметка на инвеститора.
Доклад за съответствие на проектна документация от 250лв до 1лв/м2
Довеждащи ел и вик трасета и сградни отклонения от 150лв до 1лв/м лин. според обекта.
Проект за ограда от 150 лв. минимум до 500 лв. според дължина, вида на оградата и наличие на подпорни стени.
Цените се определят на база обема на работа и категория на сградата. За оферта необходимо да се посети офиса на фирмата с предварително уговорена по телефона среща, като необходимо да се донесат всички налични документи за обекта.