ПЪРВИ ЖИЛИЩЕН ЕТАЖ
АПАРТАМЕНТ 1
ТРИСТАЕН

Всичко застроени площи и общи площи – 90,60м2
+25,80 покривни веранди.

 Обща жилищна площ 90,60м2 в това число общи части 2,07% или 12,29м2
Допълнително прилежащи покривни веранди – 25,80м2