Нашето проектантско бюро е създадено през 2006 година. През това време са разработени и изпълнени повече от 300 проекта с различни предназначения и нива на сложност.
Проектантският ни опит се базира върху многогодишен труд и дълбоки знания в областта на проектиране и строителен процес. Проектирането е низ от нормативни изисквания, съвременни технологии и най- вече значителни инвестиции от страна на възложителя.

Практиката показва, че економии в проектирането се отразяват негaтивно на последващи разходите в процеса на строителството и експлоатация.

Основните принципи на работата ни са следните:

Да се създадем обекти в рамките на съвременни тенденции и отговарящи на функционални изисквания.
Обемно-пространственнни решения – да бъде ефективни, функционални и отговарящи на класически неосторяващи стандарти.
Независимо от мащабите на проекта търсим висококачествен продукт, отразяващ съвременни архитектурни и технологични тенденции.
Уникални особенности и потребности на инвеститора са напластяват върху опитмални изисквания към обектите и интегритета им в околното
пространство.
Ние предлагаме комплексно решение от високо квалифицирани специалисти: рационални конструктивни решения, прецизна невилация на терена, инженерни инсталации, топлотехническо ефективност, покриване на изисквания за безопасност и естетички конфорт.

Прицизна разработка на интериори, оборудване и обзавеждане осигуряват високо качество на проектите.

Защо да изберете нас :

Ние ще ви предоставим конкретни указания за строителство и ефективен авторски контрол. Ние предлагаме висококачествено проектиране на конкурентни и достъпни цени. Ние ще изградим безупречна технология на ежедневието ви, като осигурив вашият конфорт, здраве и безопасност.

Лицензи и стандарти: